photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

W dniu 12 listopada 2011 roku w Nowym Żmigrodzie obradował III Zjazd Oddziału Powiatowego, w trakcie którego dokonano wyboru nowych władz.

ZARZĄD ODDZIŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W JAŚLE


PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO


1. Stanisław Święch     - Prezes (Gmina Skołyszyn)

2. Adma Rozmus          - Wiceprezes (Gmina Jasło)

3. Dominik Rzońca        - Wiceprezes ( Gmina Dębowiec)

4. Marcin Makara          - Wiceprezes (Gmina Kołaczyce)

5. Sławomir Madejczyk  - Sekretarz (Gmina Brzyska)

6. Marek Myśliwiec        - Skarbnik (Miasto Jasło)

7. Wiesław Latoszek     - członek Prezydium (KP PSP Jasło)

8. Zdzisław Gołębiowski - członek Prezydium (Gmina Nowy Zmigród)

9. Wiktor Barański        - członek Prezydium (Gmina Tarnowiec)


CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO


10. Andrzej Stachurski - członek  (Gmina Osiek Jasielski)

11. Daniel Socha - członek  (Gmina Osiek Jasielski)

12. Witold Wątroba - członek (Gmina Dębowiec)

13. Jan Lepak - członek (Gmina Dębowiec)

14. Piotr Kopera - członek (Gmina Brzyska)

15. Jan Woźniak - członek (Gmina Nowy Żmigród)

16. Adam Durał - członek (Gmina Nowy Żmigród)

17. Andrzej Książkiewicz - członek (Gmina Krempna)

18. Jan Jurczak - członek (Gmina Krempna)

19. Wiesław Świątek - członek (Gmina Skołyszyn)

20. Władysław Depczyński - członek (Gmina Skołyszyn)

21. Stanisław Madej - członek (Gmina Kołaczyce)

22. Janusz Przepiórka - członek (Gmina Kołazcyce)

23. Stanisław Pankiewicz - cżłonek (Gmina Jasło)

24. Józef Dziedzic - członek (Gmina Jasło)

25. Andrzej Smyka - czonek (Miasto Jasło)

26. Aleksander Radoń - członek (Gmina Tarnowiec)

27. Jarosław Lula - członek (Gmina Tarnowiec)

28. ks. Tadeusz Wawryszko - członek (Powiatowy Kapelan Strażaków)

29. Adam Kmiecik - członek (Starosta Jasielski)


 KOMISJA REWIZYJNA


1. Józef Macek - Przewodniczący (Gmina Kołazcyce)

2. Kazimierz Janiga - Wiceprzewodniczący (Gmina Jasło)

3. Renata Stelmach - Rączka - Sekretarz  (Gmina kołaczyce)

4. Jan Pietruś - członek (Gmina Nowy Żmigród)

5. Tadeusz Figlus - członek (Gmina Tarnowiec)

 

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP W RZESZOWIE


1. Stanisaw Święch - członek ZOW ZOSP RP

2. Dominik Rzońca - członek ZOW ZOSP RP