photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

                                                          KONTAKT

                                                         Siedziba Komenda Powiatowa PSP

 photo kontakt_zpscdb52790.png

38-200 Jasło

ul.Mickiewicza 33

Biuro ZOP ZOSP - czynne w każdy Piątek w godz: 900-1200

Adres do korespondencji : Stanisław Święch Urząd Gminy 38-242 Skołyszyn 12

Tel./fax: 134491010

Tel: 693863502

                                               E-mail: gcr@skolyszyn.pl

 

<Cofnij