photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Posiedzenie ZOW ZOSP RP w Rzeszowie

14-11-2015 17:30:21

W dniu 12 listopada 2015 roku po raz trzeci w roku bieżącym obradował na swoim IX plenarnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkie PSP w Rzeszowie. Obradom posiedzenia przewodniczył Prezes ZOW ZOSP RP Dh Janusz Konieczny.

Czytaj całość

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

03-10-2015 06:50:52

W dniu 3.10.2015r. w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle rozpoczyna się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP dla członków jednostek z terenu gminy Skołyszyn. Szkolenie   dla strażaków będzie realizowane jednoetapowo w wymiarze 104 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych. Wykładowacmi będą funkcjonariusze z KP PSP.

Szczegówowy program szkolenia można pobrać ze strony ZG ZOSP RP/Regulaminy/ Zasady organizacji szkoleń członków OSP

Czytaj całość

Szkolenie Naczelników OSP

03-10-2015 07:09:26

W dniu 5.10.2015r. w remizie OSP Mytarka gm. Nowy Żmigród rozpocznie się szkolenie Naczelników OSP. W szkoleniu udział wezmą wyznaczeni strażacy OSP z terenu gmin Nowy Żmigród i Skołyszyn. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać ukończone szkolenie dowódców OSP.

Czytaj całość

Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy pożarom"

23-09-2015 14:36:02

ZOP ZOSP RP w Jaśle wystosował pisma do Burmistrzów i Wójtów Gmin o rozpropagowanie Ogólnopolskiego konkursu plasycznego "Zapobiegajmy pożarom". Do pism został dołączony regulamin wraz z protokołem eliminacji miejskich, gminnych.

Eliminacje na szczeblu gmin trwają do końca listopada. Eliminacje powioatowe do końca grudnia.

Prace wraz z protokołem należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie do dnia 30.11.2015r. Po ocenie najlepsze prace w poszczególnych grupach zostaną wysłane na konkurs wojewódzki. Wcześniej zostanie zorganizowana wystawa najlepszych prac.

Czytaj całość

Odznaczenie dla Zespołu Szkół w Trzcinicy

19-09-2015 18:50:20

W dniu 17.09.2015r. Zespół Szkół w Trzcinicy obchodził jubileusz 70 lecia powstania szkoły. Z tej okazji na wniosek ZOP ZOSP RP w Jaśle ZOW ZOSP RP w Rzeszowie nadał szkole Brązowy Medal Za zasługi dla pożarnictwa. Uroczysztego aktu dekoracji sztandaru dokonał Prezes ZOP ZOSP RP w asyście Senator Alicji Zając i Starosty Jasielskiego Francziszka Miśkowicza.

Relacja na stronie ZS Trzcinica

Czytaj całość

IX Powiatowe zawody sportowo pożarnicze

19-09-2015 18:36:27

W dniu 30.08.2015r. na obiektach sportowo rekreacyjnych w Osieku Jasielskim odbyły się IX powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych. W zawodach udział wzięły zwycięzcy drużyny z zawodów gminnych przeprowadzonych w  Brzyskach, Kołaczycach, Jaśle, Nowym Żmigródzie, Skołyszynie i Tarnowcu.

Fotorelacja z zawodów portal "terazJasło" i "Jasło112"

Czytaj całość

Szkolenie KPP

03-07-2015 09:43:01

ZOP ZOSP RP w Jaśle wspólnie z OSP Skołyszyn był organizatorem szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (recertyfikacja) dla ratowników z Gmin: Skolyszyn, Dębowiec, Kołaczyce, Brzyska, Jasło, Miasto Jasło, Brzostek i Ryglice. Szkolenie ukończyło 42 osoby.

Czytaj całość

Podsumowanie kampanii sprawozdawczej

19-09-2015 18:59:41

W dniu 29.04.2015r. w siedzibie KP PSP w Jasle odbyło się kolejne posiedzenie ZOP ZOSP RP. Tematem posiedzenia było m.in. podsumowanie kampani zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP.

Czytaj całość

Przekazanie samochodu dla OSP Skołyszyn

03-07-2015 09:37:06

W dniu 31.01.2015r. w trakcie zebrania sprawozdawczego OSP Skołyszyn uroczyście przekazano nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego. W uroczystości wzięli udział: poseł Bogdan Rzońca, Członek ZG ZOSP RP, Krajowy Kapelan Strażaków ks. Jan Krynicki, Podkarpacki Komendant Wojeódzki nadbryg. Bogdan Kuliga, Członek Prezydium ZOW Tadeusz Sieniawski, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Wieśław Latoszek, Wójt Gminy Zenon Szura.

Czytaj całość

Zebranie OSP Święcany

03-07-2015 09:32:26

W dniu 24.01.2015r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Świecany, w którym uczestniczyli m.in. poseł Bogdan Rzońca, nadbryg. Bogdan Kuliga, kapelan KW PSP ks. Paweł Samborski, Prezes ZOP Stanisław Święch.

Czytaj całość

Pożegnanie śp.płk.Tadeusza Kubita

03-07-2015 09:24:41

W dniu 22.01.2015r. delegacje strażaków z powiatu jasielskiego pożegnały śp. płk. Tadeusza Kubita długoletniego Komendanta Wojewódkiego Straży Pożarnych w Krośnie. ZOP ZOSP RP w Jaśle reprezentował Prezes ZOP Stanisław Święch oraz Wiceprezes ZOP Adam Rozmus i Czł. Prezydium ZOP Zdzisław Gołębiowski wraz z pocztem sztandarowym wystawionym przez OSP "Florian" Żółków. W ceremoni pogrzebowej uczestniczyły również poczty sztnadarowe OSP Skołyszyn (pł. Tadeusz Kubit był Honorowym Członkiem jednostki) Zarzadu Gminnego ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj całość

"Dąb Wolności" w Sławęcinie

28-11-2014 20:20:35

W dniu 28.11.2014r. przy remizie OSP Sławęcin Siedliska dokonano zasadzenie "Dębu Wolności". W uroczytości udział wzięli: Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Stanisłąw Święch, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł.bryg. Bogdan Ziemba, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, Nadleśniczy Leśnictwa Lisów Józef Nabożny, Prezes ZOG ZOSP Władysław Depczyński, radny Rady Gminy Jan Rak i Sołtys wsi Siedliska Jan Cichoń oraz członkowie OSP wraz z pocztem sztandarowym.

Fotorelacja strona Gminy Skołyszyn.

Czytaj całość

Przygotowania do kampani zebrań w OSP

27-11-2014 14:18:33

Inaguracja kampanii zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie powiatu jasielskiego zostanie zaingurowana na wyjazdowym posiedzeniu ZOP ZOSP RP, które odbedzie się w dniu 12.12.2014r. w Skołyszynie. Wcześniej 2.12.2014r. w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie ZOW ZOSP RP. Od stycznia do końca marca będzie trwać kampania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Na stronie ZG ZOSP RP zamieszczone są niezbędne druki na zebrania.

LINK do druków

Czytaj całość

Ćwiczenia jednostek OSP

22-11-2014 20:54:11

Komenda Powiatowa PSP w Jaśle zgodnie z planem szkolenia jednostek OSP przeprowadziła w dniach 20 i 21.11.2014r. ćwiczenia jednostek OSP z terenu gmin Krempna, Nowy Żmigród i Skołyszyn, na obiektach zabytkowych kościołów w Krempnej i Skołyszynie. Ćwiczenia przygotowali i byli obserwatorami: Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej bryg. Marek Górniak wspólnie z zastępcą mł.bryg. Rafałem Rutyną i Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego bryg. Wacławem Pasterczykiem zorganizowali w dniach 20 i 21.11.2014r. ćwiczenia na obiektach zabytkowych kościołów w Krempnej i Święcanach.

Relacja z ćwiczeń w Krempnej - portal regionalny "Łysa Góra"

Relacja z ćwiczeń w Święcanach - strona Gminy Skołyszyn

Czytaj całość

Święto Narodowe 11 Listopada w Jaśle

22-11-2014 19:24:40

Jak co roku w powiatowych obchodach Święta Niepodległości w Jaśle w dniu 11 listopada, swój udział zaznaczyli strażacy ochotnicy. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wystawił poczet sztandarowy, którego asytę wystawiła OSP Pusta Wola. Prezes ZOP Związku OSP RP dh Stanisław Święch złożył wiązanki kwiatów pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego umieszczona na kościele gimnazjalnym oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza

Fotorelacja - portal regionalny "terazJasło",

Fotorelacja - portal regionalny "Jaslonet"

Fotorelacja - portal regionalny "Twoje Jasło"

Fotorelacja - portal regionalny "Wirtualne Jasło"

 

Czytaj całość

"Dąb Wolności" w Brzyskach

28-11-2014 21:02:47

W ramach obchodów Święta Niepodległości w dniu 11.11.2014r. w Gminie Brzyska został zasadzony "Dąb Wolności" nieopodal pomnika Konstytucji 3 Maja.

Relacja na stronie OSP Brzyska

 

Czytaj całość

Ślubowanie klas mundurowych w Trzcinicy

22-11-2014 19:17:47

7 listopada 2014 w murach Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy odbyło się uroczyste ślubowania klas pierwszych mundurowych. Ślubowanie to zapoczątkowało obchody narodowego Święta Niepodległości w powiecie jasielskim. Od kilku lat na tą podniosłą uroczystość zapraszany jest poczet sztandarowy Zarzadu Oddziału Powioattowego Zwiazku OSP RP, który w tym roku prezentowali strażacy z OSP Pusta Wola. W uroczystości wziął udział rónież Prezes ZOP ZOSP RP dh Stanisław Święch.

Czytaj całość

"Dąb Wolności" w Bączalu Dolnym

22-11-2014 19:08:44

W dniu 7.11.2014r, z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym odbyłą się akademia, po której został zasadzony "Dąb Wolności".

Relacja zamieszczona na steronie Gminy Skołyszyn oraz Związku OSP RP. LINK

Czytaj całość

"Dąb Wolności" w Bieździedzy

22-11-2014 19:04:00

W dniu 7 listopada 2014 r. - z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździedzy - zasadzony został w centrum wsi Bieździedza, niedaleko szkoły, kościoła parafialnego, zgromadzenia zakonnego i obelisku  ku czci tych, którzy zginęli za Ojczyznę w czasie II wojny światowej  - "Dąb Wolności".

Relacja na stronie Gminy Kołaczyce - LINK

Czytaj całość

Spotkanie przedwyborcze

22-11-2014 20:38:36

W dniu 21.10.2014 r. w Domu Ludowym w Harklowej odbyło się spotkanie z Prezesem ZOW ZPOSP RP dh Januszm Koniecznym, który postanowił kandydować do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyły delegacje jednostek OSP z wszystkich gmin powiatu jasielskiego (około 150 osób) oraz Wójtowie Gmin Skołóyszyn i Tarnowiec. Spotkanie miało charakter roboczy. Podczas dyskusji poruszono wiele spraw murtująchcych środowisko strażaków ochotników. 

 

Czytaj całość

Dąb Wolności w Kątach

23-11-2014 10:54:58

Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach upamiętniła 25-lecie wolnej Polski włączając się w akcję zainicjowaną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i Lasy Państwowe. Uroczyste posadzenie odbyło się 18-tego października na placu obok gimnazjum w Kątach. Dokument wraz z listem od prezydenta przekazał Dominik Rzońca, wiceprezes Zarządu Powiatowego w Jaśle. Uczestniczyli także wicestarosta Franciszek Miśkowicz.

Relacja na stronie ZP PSL Jasło

Czytaj całość

"Dąb Wolności" w Święcanach

13-10-2014 15:11:15

W dniu 13.10.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP w Jasle dh Stanisław Święch na zaproszenie Zarzadu OSP i Dyrektora Zespołu Szkół w Święcany wziął  udział w akademi z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączonej z zasadzeniem "Dębu Wolności".

 

Czytaj całość

Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy pożarom"

12-10-2014 21:10:13

ZOP ZOSP RP w Jaśle wystosował pisma do Burmistrzów i Wójtów Gmin o rozpropagowanie Ogólnopolskiego konkursu plasycznego "Zapobiegajmy pożarom". Do pism został dołączony regulamin wraz z protokołem eliminacji miejskich, gminnych.

Eliminacje na szczeblu gmin trwają do końca listopada. Eliminacje powioatowe do końca grudnia.

Prace należy dostarczyć do biura Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle (Komenda Powiatowa PSP). Po ocenie najlepsze prace w poszczególnych grupach zostaną wysłane na konkurs wojewódzki.

Czytaj całość

Narada roczna i posiedzenie Prezydium ZOW

12-10-2014 20:57:38

W dniach 4- 5.10.2014r. w Skansenie Architektury Drewni9anej w Sanoku odbyło się posiedzenie Prezydium ZOW ZOSP RP połączone z naradą roczną Prezesów Oddziałów Powiatowych Związku. W trakcie posiezenia dokonano oceny pracy Oddziałów Powiatowych z Łąńcuta, Przeworska oraz Oddziału w Tarnobrzegu.Obradom przewodniczył Prezes dh Janusz Konieczny.

Podczas narady nowy Dyrektor Biura Wojewózkiego dh Edwarda Szlichta omówił m.in sprawy zwiazane z:

 

Czytaj całość

Przekazanie samochodu dla OSP Toki

12-10-2014 20:44:47

W dniu 4.10.2014r w Tokach odbyła się uroczystość przekazania miejscowej jednostce samochodu pożarniczego Renault Gallin G230, zakupionego przez Urząd Gminy na potrzeby jednostki w lipcu br. Przy tej okazji dokonano także zasadzenia przy budynku domu ludowego, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Dębu Wolności upamiętniającego 25 lat Niepodległej Polski oraz odznaczenia zasłużonych strażaków.

Cały artrykół i fotorelacja na stronie UG Nowy Żmigród

Czytaj całość

Ćwiczenia wojewózkie "Bieszczady 2014"

12-10-2014 21:22:01

W dniu 23.09.2014r. kilka jednostek OSP z terenu powiatu jasielskiego wzięło udział w kompleksowym ćwiczeniu wojewódzkim zorganizowanym przez Podkarpacvki Urząd Wojewódzki. Celem ćwiczenia pk. „Bieszczady 2014″ była integracja istniejących systemów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji działań służb, inspekcji i straży, pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz operatorów obiektów infrastruktury krytycznej.

Czytaj całość

Przekazanie samochodu OSP Mytarka

12-10-2014 20:34:36

27 września w Mytarce odbyły się uroczystości związane z oddaniem do użytkowania nowo wyremontowanego domu ludowego wraz z remizą OSP. Były one także okazją do poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego Peugeot Boxer, zakupionego na potrzeby jednostki w 2012 r., a doposażonego w 2013 r. w agregat wysokociśnieniowy. Uroczystość rozpoczęłą się polową mszą świętą. Po poświęceniu samochodu, nowego domu ludowego wraz z figurą św. Floriana i tablicą pamiatkową, na placu przy remizie zasadzono "Dąb Wolności".

Więcej w artrykule na stronie Gminy Nowy Żmigród i portalu regionalnego "Łysa Góra"

Czytaj całość

90 lecie OSP Łysa Góra

21-09-2014 10:18:17

W dniu 20.09.2014r. jednostka OSP Łysa Góra gm. Nowy Żmigród obchodziła jubileusz 90 lecia działaności. Uroczystość zbiegła się z włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego. To 19 jednostka z terenu powiatu jasieslkiego, które funkcjonują w KSRG. W uroczystości uczestniczyli m.in: Członek Prezydium ZOW ZOSP RP dh Tadeusz Sieniawski, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg.Bogdan Kuliga, Członek ZOW ZOSP, Prezes ZOP ZOSP RP Stanisław Święch ...

Czytaj całość

Osłonięcie obelisku gen. Józefa Hallera

21-09-2014 10:32:29

W dniu 19.09.2014r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odsłonięto obelisk upamiętniający stulecie pobytu i formowania Legionów Polskich przez generała Józefa Hallera oraz jego bohaterskich żołnierzy pochodzących z terenu powiatu jasielskiego. Głaz wraz z okolicznościową inskrypcją,  stanął na terenie miejscowej szkoły średniej. W uroczystości uczestniczył m.in. Prezes ZOP ZOSP RP wraz z poczete sztandarowym ZOP ZOSP RP w Jaśle, którego asystę pełnili członkowioe OSP "Florian" Żółków.

Relacja z uroczystości patriotyczo-religijnej m.in:

- Teraz Jasło

- Telewizja Jasło

Czytaj całość

Narada szkoleniowa

13-09-2014 18:24:22

W dniu 5.09.2014r. w remizie OSP Sieklówka odbyła sie narada szkoleniowa Prezesów Zarzadów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, Komendantów Gminnych Zwiazku oraz pracowników gmin prowadzących sprawy OSP. Naradzie przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Stanisław Święch. Udział wzięli Komendanci i Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych z terenu powiatu jasielskiego min. gminy Jasło, Skołyszyn, Brzyska, Dębowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce, miasta Jasła, pracownicy urzędów z tych gmin prowadzący sprawy OSP. W naradzie uczestniczyli m.in. Wiceprezes Zarzadu Głównego Związku OSP RP dh Janysz Konieczny, Członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Wiesław Latoszek wraz ze swym Zastępcą bryg. Bogdanem Ziemba i Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego KP PSP bryg. Wacławem Pasterczykiem oraz Burmistrz Małgorzta Salacha.W trakcie narady zostały omówione tematy dotyczące szkoleń dla strażaków -ratowników, gotowości bojowej, zasad obowiązujących w PSP i OSP. Po naradzie uczestnicy spotkali się przy ognisku.

Fotorelacja na stronie www.kolaczyce.pl

Czytaj całość

Szkolenie KPP

27-08-2014 21:33:53

Już niebawem rozpocznie się szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z jednostek KSRG z gmin wchodzących do Lokalnej Grupy Działania "Liwocz" tj: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn. Zajęcia odbywać się będą w sali dydaktyczno-szkoleniowej OSP Skołyszyn.

W załaczeniu pismo

Czytaj całość

V Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze

24-08-2014 17:01:52

W dniu 24.08.2014r. na Stadionie Miejskim w Lubaczowie odbyły się V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (grupa A i C). W rywalizacji zmierzyli się ubiegłoroczni zwycięzcy zawodów powiatowych. Nasz powiat reprezentowały  dwie jednostki OSP. W grupie A - OSP Skołyszyn i w grupie C - OSP Krempna. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosfreyczne komisja sędziowska zrezygnowała z przeprowadzenia konkurencji sztafety bojowej 7x50. Drużyny rywalizowały jedynie w rozwinięciu bojowym.

Organizatorzy zawodów: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie wraz z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, Starostwem Powiatowym w Lubaczowie oraz Burmistrzem Miasta Lubaczowa.

Dziękujemy naszym druhnom i druhom za poświęcony czas na przygotowanie się do startu i udziałw zawodach.

Wyniki zawodów dostępne na stronie KW PSP.

Grupa A - Męskie Drużyny Pożarnicze

Grupa C - Kobiece Drużyny Pożarnicze

Czytaj całość

Otwarcie remizy w Kłodawej

21-08-2014 20:10:36

W dniui 15.08.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP uczestniczył w uroczystości oddania do uzytku rozbuidowanej nowej rezmizy dla OSP Kłodawa.

Fotorelacja Teraz Jasło. oraz Jaslonet

Czytaj całość

Święto Wojska Polskiego

21-08-2014 20:04:58

15.08.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP wspólnie z Wiceprezesem ZG ZOSP dh Januszem Koniecznym, Członkiem Prezydium ZOW ZOSP RP dh Tadeuszem Sieniawskim i Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu Poselskiego Krystyną Skowrońską złożyli wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza w trakcie wojewódzkich obchodów dnia Święta Wojska Polskiego. W uroczytości wzioł udział poczet sztandarowy ZOP ZOSP RP, który wystawiła OSP "Florian" Zółków.

Fotorelacja Teraz Jasło.

Czytaj całość

130. lecie OSP Skołyszyn

21-08-2014 19:56:27

W dniu 9.08.2014r. jednostka OSP w Skołyszynie obchodziła jubileusz 130 lecia działaności. Z tej okazji otrzymała nowy sztandar, od łonięta ziostała pamiatkowa tablica oraz zasadzono "Dąb Wolności".

Fotorelacja na portralach internetowych:

Teraz Jasło

Jaslonet

Wirtualne Jasło

TVJ

Internetowa Telewizja Południe

Czytaj całość

Akcja "DĄB WOLNOŚCI"

10-06-2014 10:08:46

„Dęby Wolności” sadzone w całym kraju w 2014 roku będą upamiętniać 25. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności w historycznych wyborach 4  czerwca 1989 roku oraz demokratyczne przemiany w kraju i na świecie. Inicjatywa sadzenia „Dębów Wolności” jest realizowana wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. W akcję sadzenia „Dębów Wolności” włączyły się Ochotnicze Straże Pożarne.

Czytaj całość

110. lat OSP Zarzecze

21-08-2014 20:15:24

W dniu 13.07.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP uczystniczył w jubileuszu 110 lecia OSP Zarzecze, w trakcie którego dokonano przekazania i poświęcenia samochodu . Grupa strażaków została odznaczona medalami za zasługi dla pożarnictwa.

Czytaj całość

Zagrożenie powodziowe - działania OSP

20-05-2014 10:55:12

W wyniku długotrwałych intensywnych opadów deszczu na terenie powiatu jasielskiego powstało zagrożenie powodziowe. Starosta Jasielski w dniu 15.05.2014r. wprowdził na terenie powiatu alarm powodziowy. Burmistrzowie Miast Jasła i Kołaczyc oraz Wójtowie Gmin uruchomili funkcjonowanie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego i postawili w stan pełnej gotwoości do działania jednostki OSP.

 

Czytaj całość

Święto Policji

21-08-2014 19:36:06

Jak co roku Prezes ZOP ZOSP RP na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Jasle uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Policji, które w tym roku obchodzone było z okazji 95 rocznicy powołania Policji Państwowej. W trakcie uroczystego apelu w parku miejskim Prezes ZOP ZOSP RP odznaczył 4 funkcjonariuszy medlamai za zasługi dla pożarnictwa.

Fotorelacja na stronie Starostwa Powiatowego. oraz innych portralach internetowych w tym Teraz Jasło.

 

Czytaj całość

Wojewódzkie zawody MDP

21-08-2014 19:18:21

W dniu 22.06.2014r. w Bratkowicach odbyły się VIII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach wystartowało 17 dziewczęcych i 17 chłopięcych druży, łacznie w tych zawodach wzięło udział prawie 340 uczestników. Powiat jasieslki w zawodach reprezentowały dziewczęta i chłopcy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach. Drużyna chłopców zajęła 5 miejsce a drużyna dziewcząt 6 miejsce. Gratulujemy młodzieży oraz opiekunom i Zarzadowi OSP Brzyska osiągniętych wyników.

Komplet wyników na stronie KW PSP Rzeszów

Czytaj całość

Sztandar dla JKMiRD

21-08-2014 19:48:37

15.06.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP uczestniczył w uroczystosci wręczenia sztandaru dla Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Relacja na stronie Teraz Jasło.

Czytaj całość

Dzień Strażaka w KP PSP

22-08-2014 13:10:38

W dniu 29.05.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP uczestniczył w uroczystym apelu z okazji dnia strażaka w KP PSP. W trakcie apelu dh Czesław Leosz został odznaczony na wniosek ZOP i ZOW ZOSP RP Medalem Honorowym im. Tuliszkowskiego. W uroczystym apelu wzioł udział Podkarpacki Komendant Wojewódzki, który w dniu 3.05.2014r. zodstał mianowany na stopień nadbrygadiera. Z tej okazji Prezes ZOP RP złożył gratulacje oraz przekazał ufundowany obraz.

Relacja na poratlu Teraz Jasło.

List gratulacyjny od ZOP ZOSP RP dla nadbryg. Bogdana Kuligi

Czytaj całość

Terminarz wydarzeń

20-05-2014 10:08:31

Zgodnie z planem działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku w najbliższym okresie zaplanowano n/w wydarzenia, w których udział wezmą reprezentanci powiatu jasielskiego:

- 20.05.2014r. - finał wojewódzki OTWP w Rudniku nad Sanem, udział wezmą ŁUKASZ PAŻDZIERZ (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jasle), MAGDALENA STOPA (Zespół szkół w Nowym Zmigrodzie) 9 ARKADIUSZ OCHAŁEK (Lieceum Ogólnokształcące w Kołaczycach);

 

Czytaj całość

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

19-05-2014 20:39:47

11 maja 2014r. do Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu pielgrzymowali po raz dwunasty strażacy z powiatu jasielskiego, aby dziękować za całoroczną opiekę i wypraszać łaski u Boga na dalszą służbę społeczności. Uroczystości były także wyrazem hołdu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który 27 kwietnia br. został wyniesiony do rangi świętego Kościoła Katolickiego podczas uroczystości kanonizacyjnych.  Podczas uroczystości przekazano oraz poświęcono samochody i sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Głównego Związku i środków samorządowych. 

Czytaj całość

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

05-05-2014 11:00:15

Druhny i Druhowie
  Ochotniczych Straży Pożarnej

Funkcjonariusze
  Państwowej Straży Pożarnej

 

 W miesiącu maju nasze myśli kierujemy ku osobom, które spieszą na ratunek ofiarom kataklizmów, powodzi czy innych zagrożeń. Czynią to z narażeniem własnego zdrowia, a nawet i życia.  

Z okazji Dnia Strażaka, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę. Dziękuje Wam za codzienną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, za aktywność we wszystkich sferach życia społecznego, za wierność tradycji, a jednocześnie dążenie do nowoczesności. Praca na rzecz społeczeństwa oraz chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działanie wpisane w codzienną, strażacką służbę. Wszystko to zasługuje na najwyższe uznanie.

Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej dewizy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

W tym uroczystym dniu, składam Wam, Drodzy Strażacy, wyrazy najwyższego szacunku i uznania za humanitarną i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Życzę Wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Życzę Wam bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, dalszych osiągnięć
w działalności społecznej i pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech święty Florian nieustannie czuwa nad Wami, a Wasze rodziny otacza opieką.

                                                                                          Prezes ZOP ZOSP RP

                                                                                                                         Stanisław Święch

                                                                      

Jasło, maja 2014 r.

 

Czytaj całość

Obchody z okazji Dnia Strażaka w powiecie

05-05-2014 11:12:44

Jak co roku w ramach obchodów Dnia Strażaka, każda jednostka OSP organizuje we własnym zakresie uroczyste zbiórki, strażacy udają się do kościołów parafialnych lub uczestniczą w pielgrzymkach dziękując Bogu za całoroczną opiekę i proszą o łaski w wypełnianiu społecznych powinności w myśl naszej dewizy "Bogu na chwałę ludziom na pożytek".

1.05.2014r. w Święcanach została odsłonięta tablica pamiatkowa ku pamięci Śp. Senatora Stanisława Zająca. W uroczystościach wzięły udział delegacje strażaków z gminy Skołyszyn z pocztami sztandarowymi oraz poczet sztandarowy ZOP ZOSP RP w Jaśle.

Czytaj całość

XII Pielgrzymka Strażków - Dzień Strażaka

22-04-2014 20:16:19

Zbliża się XII pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Matki Bożej w Dębowcu z okazji  Dnia Strażaka, która od wielu lat odbywa się w drugą niedzielę maja. Obecna Pielgrzymka Strażaków odbędzie się w dniu 11 maja 2014 r. W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Jaśle zapraszamy wszystkich strażaków i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w mundurach galowych. Nie zapomnijmy wystawić swoich pocztów sztandarowych. Zaproszenie kierujemy również do Waszych rodzin, znajomych i przyjaciół.

Czytaj całość

Życzenia Wielkanocne

16-04-2014 17:05:12

 photo KartkaWielkanocna_zps84d17a31.jpg

Czytaj całość

Poasiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego

15-04-2014 19:25:37

W dniu 23.04.2014r. w świetlicy KP PSP w Jaśle odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Czytaj całość

Eliminacje powiatowe OTWP

02-04-2014 19:06:22

W dniu 4 kwietnia 2014 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". W eliminacjach wzięło udział 23 uczestników, zwycięzców eliminacji gminnych i miejskich w 3 kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle wspólnie z Komendą Powiatową PSP. Współorganizatorami turnieju byli: Starosta Jasielski, Nadleśnictwo Kołaczyce, Magurski Park Narodowy oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle.

 

Czytaj całość

V edycja konkursu "Najlepsi z Najlepszych"

06-02-2014 18:07:52

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle informuje, że ZG ZOSP RP zaprasza Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP w naszym kraju. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do 28 lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa - z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”. W V edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2013 roku.

Czytaj całość

IX Edycja "Ognisty Ratownik - Goraca Krew"

05-02-2014 13:34:11

Rozpoczęła się IX edycja programu „OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”.
Celem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa  i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.


 

Czytaj całość

15 lat Oddziału Powiatowego ZOSP RP

30-01-2014 13:48:09

W dniu 21.01.2014r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle z okazji 15 lecia funkcjonowania, które poączone było z tradycyjnym opłatkiem strażackim. W posiedzeniu udział wzięli byli i obecni członkowie ZOP i Powiatowej Komisji Rewizyjnej, władze samorzadowe gmin, miast z terenu powiatu jasielskiego oraz Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i ZOW ZOSP RP.

 

Czytaj całość

Monografia XX PSP

30-01-2014 13:33:00

 photo mono_okl_zpsd2c2f584.jpg

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie uprzejmie informuje, że zamierza w bieżącym roku przed Dniem Strażaka wydać monografię o dziejach pożarnictwa na terenie Podkarpacia. Obejmuje ona okres od powstania Krajowego Związku Straży Pożarnych we Lwowie w 1875 r. do 30 czerwca 2012 r.

Czytaj całość

Strażackie klipy muzyczne

01-01-2014 14:33:36

Strażackie klipy muzyczne

Czytaj całość

Życzenia Świąteczne

20-12-2013 15:30:23

 photo Kartka15A0wi1050tecznaosp_zps3aed0f4e.png

Czytaj całość

Ogłoszenie OSP Skołyszyn - sprzedaż samochodu

03-12-2013 12:08:38

Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie ogłosiła przetarg na sprzedaż samochodu marki Polonez. Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2013r. w siedzibie OSP Skołyszyn o godz. 10.oo. Cena wywoławcza - 2 000 zł. Szczegółowe informacje zamieszczone są w ogłoszeniu.

Czytaj całość

Posiedzenie ZOP ZOSP RP

02-12-2013 14:17:44

W dniu 22 listopda 2013r. w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, w trakcie którego Prezes ZOP ZOSP RP Stanisław Święch złożył informację z działaności Oddziału w latach 2012 - 2013. Po dyskusji przyjęto uchwałę inagurującą kampanię sprawozdawczą w jednostkach OSP, która zostanie przeprowadzona w I kwartale 2014r. W obradach uczestniczyli: członek Prezydium ZOW ZOSP RP Tadeusz Sieniawski, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Wiesław Latoszek, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Tadeusz Wawryszko, członkowie ZOP ZOSP RP i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Czytaj całość

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

13-11-2013 19:42:31

 photo IMG_1232_zps11a62ca1.jpg

W dniu 13 listopada 2013r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Janusz Konieczny. W posiedzeniu udział wzięła Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, która wręczyła strażakom ochotnikom odznaczenia państwowe nadane postanowieniem Prezydenta RP.

 

Czytaj całość

Podsumowanie współpracy z JKMiRD

12-11-2013 13:00:54

W ramach obchodów 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, z inicjatywy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego już po raz trzynasty zorganizowano Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości, któremu nadano charakter VIII Rundy Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego Polskiego Związku Motorowego w Konkursowej Jeździe Samochodem. Tradycyjnie, po zakończeniu zawodów, odbyło się podsumowanie sezonu motorowego 2013 oraz działalności Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w obecnym roku kalendarzowym. 

 

Czytaj całość

95.rocznica Odzyskania Niepodległości

12-11-2013 12:12:16

 photo 11listopada-park356_zpscddf4cd9.jpg

11 listopada 2013 r., w ramach obchodów 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości, w Parku Miejskim odbył się Apel Pamięci i złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt kilkuosobowych delegacji, w tym przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, delegacje zakładów pracy, stowarzyszeń, jasielskich szkół oraz organizacji politycznych. 

 

Czytaj całość

Ślubowanie w Zespole Szkół w Trzcinicy

10-11-2013 13:41:02

 photo image56_zps511300be.jpg

W dniu 8.11.2013r. w przeddzień obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, w Zespole Szkół im.prof. Teodora Marchlewskiego, prowadzonej od roku szkolnego 2013/2014 przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych o profilu mundurowym. W uroczystości tej na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół udział wziął Prezes ZOP ZOSP RP dh Stanisław Święch wraz z pocztem sztandarowym Oddziału Powiatowego Związku, który wystawiła jednostka OSP Pusta Wola. Ponadto w uroczystości uczestniczyła delegacja OSP Trzcinica wraz z pocztem sztandarowym.

Czytaj całość

Strażacy dla "Niepodległej"

07-11-2013 09:20:55

 photo Chomicza_rewers1_zpsae780454.jpg

Narodowe Święto Niepodległości –obchodzimy co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po rozbiorach dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. Rozbiory Polski zahamowały rozwój państwa. Wstrzymany też został proces reformowania ochrony przeciwpożarowej, która po upadku Rzeczypospolitej kształtowała się odmiennie w zależności od systemów i przyzwolenia państw zaborczych.

Czytaj całość

Międzynarodowa Konferencja

24-10-2013 20:41:45

 photo IMG_9069_zpsa468769f.jpg

W dniach 24 - 25.10.2013r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa "Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa" pod patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz Śmigielskiej, Komendanta Głównego PSP gen.brygadiera Wiesława Leśniakiewicza oraz Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka.

 

Czytaj całość

W Sejmie o OSP

22-10-2013 10:03:20

21 października 2013 r. w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja pt. „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności”. Uczestnicy konferencji poruszyli m.in. kwestię potencjału ratowniczego i pozycji OSP w systemie ochrony ludności.

 

 

Czytaj całość

Odszedł na wieczną sużbę

20-10-2013 11:30:37

 photo klepsydra-2_zpsf034b9a7.jpg

Czytaj całość

Odszedł w trakcie służby

03-10-2013 07:49:22

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu 2 października 2013 roku
w wieku 52 lat zmarł w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych

Druh Mirosław PANKIEWICZ

Członek Jednostki Operacyjno Technicznej OSP KSRG w Dębowcu,
były Skarbnik OSP, Człowiek wielkiego serca, nieodżałowany Przyjaciel.

Z najgłębszymi słowami współczucia i bólu

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle
 

Czytaj całość

Szukamy dawcy szpiku - może to właśnie Ty!

01-10-2013 09:48:09

 photo dawca-szpiku_szpiku533x800_zps9d315f08.jpg

Kilkanaście dni temu Zbigniew Sanocki Burmistrz Gminy Jedlicze a zarazem Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle dowiedział się, że choruje na ostrą białaczkę szpikową. Teraz leży w szpitalu i walczy z chorobą.

Czytaj całość

Nowy samochód dla OSP Kąty

28-09-2013 20:46:42

 photo RenoK1050ty_zpsa8e2ac1f.jpg

28 września 2013r. uroczystego przekazania lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Renault Master dokonał Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Janusz Konieczny. Zakup samochodu był  możliwy dzięki środkom finansowym pozyskanym od ZG ZOSP RP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopsodarki Wodnej, środków samorządu gminnego i wspólnoty leśnej.

Czytaj całość

Posiedzenie Prezydium ZOW ZOSP

28-09-2013 20:26:19

 photo znak_zosp_zps76b0d579.jpg

W dniu 27 września 2013r. w Rzeszowie obyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, w trakcie którego m.in. informacje o realizacji uchwał Związku oraz działalności statutowej złożyli Prezesi Oddziałów Powiatowych z Jasła, Krosna i Strzyżowa.

Czytaj całość

Przekazanie samochodu w Nawsiu Kołaczyckim

28-09-2013 20:13:40

 photo FORD_zpsf81fe649.jpg

W dniui 26 września 2013r. jednostka OSP w Nawsiu Kołaczyckim otrzymała upragniony lekki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu FORD. Samochód został zakupiuony ze środków dotacji Zarządu Głównego Związku OSP RP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopsodarki Wodnej w Rzeszowie oraz środków samorządu Gminy i Miasta Kołaczyce.

Czytaj całość

Inspekcje gotowości w OSP - KSRG

19-09-2013 08:14:01

 photo znak_zosp_zps76b0d579.jpg

Trwają inspekcje gotowości operacyjnej jednostkach OSP - KSRG na terenie powiatu jasielskiego, które przeprowadza zespół inspekcyjny powołany przez Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle. Inspekcje przeprowadzone są według ramowych wytycznych Komendanta Głównego PSP z dnia 1.12.2011r.

Czytaj całość

Kolejne promesy dla OSP

19-09-2013 07:48:09

 photo znak_zosp_zps76b0d579.jpg

W bieżącym roku pięć kolejnych jednostek OSP z terenu powiatu jasielskiego wzbogaci się o nowe samochody ratowniczo-gasnicze. Lekkie samochody już przyprowadziły jednostki OSP Kąty (gm. Nowy Żmigród), OSP Nawsie Kołaczyckie (gm. Kołaczyce) i OSP Sądkowa (gm. Tarnowiec).

Czytaj całość

Odpust w Dębowcu

16-09-2013 07:41:52

Jak co roku strażacy z terenu gminy Dębowiec zabezpieczali uroczyśtosci odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, które w tym roku przypadły w dniach 12 - 15.09.2013r. Na uroczystą mszę święta w dniu 15.09.2013r. tradycyjnie przybyły również poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu powiatu jasielskiego.

Czytaj całość

120 lecie OSP Osiek Jasielski

09-09-2013 10:09:11

 photo IMG_0168_zpsad7e8de9.jpg

W dniu 8.09.2013r. jednostka OSP Osiek Jasielski obchodziła jubileusz 120 lecia działalności. Jubileusz ten połączony był z wręczeniem sztandaru, który został ufundowany przez Wójta Gminy Mariusza Pykosza i społeczeństwo gminy Osiek Jasielski. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadało jednostce najwyższe związkowe odznaczenie Złoty Znak Związku.

Czytaj całość

Ćwiczenia dla OSP w JRG

09-09-2013 10:02:28

 photo znak_zosp_zps76b0d579.jpg

Komenda Powiatowa PSP w Jaśle organizuje ponowne ćwiczenia z użyciem aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostrek OSP. Ćwiczenia odbywać sie będą na obiektach komendy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez zainteresowane jednostki. Bliższych informacji udziela bryg. Wacław Pasterczyk - Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP.

Czytaj całość

Wyniki VIII Powiatowych Zawodów OSP i MDP

02-09-2013 09:54:30

 photo 04_zps7dca7264.jpg

W dniu 1.09.2013r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim przeprowadzono VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP i MDP. W zawodach wzięło udział 21 drużyn w 4 kategoriach. Orgaznizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, Komenda Powiatowa PSP w Jaśle oraz Wójt Gminy Osiek Jasielski. Nagrody w postaci pucharów i medali dla zwycięskich drużyn ufundowali: Starosta Jasieslki Adam Kmiecik, Senator RP Alicja Zając oraz Poseł na Sejm Bogdan Rzońca.

Czytaj całość

VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

28-08-2013 17:22:27

 photo Afisz_zps45a84f26.png

Czytaj całość

Odprawa kierowników drużyn

28-08-2013 09:33:51

 photo images_zps2d429c42.jpg

W dniu 27.08.2013r. w KP PSP Jasło odbyła się odprawa kierowników i opiekunów drużyn startujących w VIII Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych. Odprawę prowadził Prezes ZOP ZOSP RP Stanisław Święch, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł.bryg. Bogdan Ziemba, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gasniczej bryg. Marek Górniak.

Czytaj całość

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze - zapowiedź

19-08-2013 21:16:09

 photo zawody_zps2cc79dbd.jpg

Informujemy, że VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbędą się w dniu 1.09.2013r. o godz. 11.00 na stadionie w Osieku Jasieslkim. Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i Komenda Powiatowa PSP w Jaśle przy współpracy z Wójtem Gminy Osiek Jasieslski.

Czytaj całość

Święto Wojska Polskiego

18-08-2013 16:53:01

 photo wojsko_zps9e580ffe.jpg

W dniu 15.08.2013r. w Jaśle odbyły się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego. Na zaproszenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w uroczystościach tych wziął udział Prezes ZOP ZOSP RP dh Stanisław Święch, który w imieniu strażaków ziemi jasielskiej złożył symboliczną wiązankę kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

Czytaj całość

Sztandar dla jasielskich Policjantów

18-08-2013 16:46:26

 photo galeria_20130804_1294081291_zps93f0b612.jpg

W dniu 4.08.2013r. na jasieslkim rynku odbyły sie wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. W uroczystościach tych brał udział Wiceprezez ZG ZOSP RP a zarazem Prezes ZOW ZOSP RP Województwa Podkarpackiego dh Janusz Konieczny oraz członek ZOW ZOSP RP Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Stanisław Święch.

Czytaj całość

I Mistrzostwa jenostek OSP w zakresie KPP

18-08-2013 16:30:29

 photo IMG_9857_zps7b3c1f81.jpg

Z inicjatywy Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle w dniu 3 sierpnia 2013r. w Skołyszynie przeprowadzono I Mistrzostwa Powiatu jednostek OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W mistrzostwach wzięło udział 8 jednostek OSP z: Dębowca, Kołaczyc, Lisowa, Łysej Góry, Osobnicy, Skołyszyna, Święcan i Warzyc.

Czytaj całość

70.Tour de Pologne

29-07-2013 16:20:14

 photo IMG_9710_zps2e03c47f.jpg

W dniu 30 lipca 2013 roku przez część powiatu jasielskiego  na trasie Siepietnica - Skołyszyn - Jasło - Warzyce  przejechał jubileuszowy 70. wyścig kolarski Tour de Pologne UCI World Tour. Tegoroczny wyścig odbywał sie pod hasłem "Z ziemi włoskiej do Polski". Organizatorem wyścigu była firma Lang Team wraz z władzami samorządowymi zainteresowanych regionów. Trasę III etapu z Krakowa do Rzeszowa zabezpieczali m.in. strażacy z jednostek OSP z gminy Skołyszyn i Jasła.

Czytaj całość

100 lat OSP Umieszcz

20-08-2013 17:41:58

 photo umieszcz2_zps07781c03.jpg

W Umieszczu w dniach 20 – 21 lipca odbyły się uroczystości 100 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicza z Straż Pożarna w Umieszczu założona została w 1913 r. Uroczystości odbyły się na „Palcu 900 lecia”, w których oprócz jubilatki uczestniczyły delegacje z pocztami sztandarowymi z terenu Gminy Tarnowiec oraz orkiestra dęta OSP Besko.

Czytaj całość

Przegląd kronik i orkiestr

24-06-2013 15:34:01

 photo img_9485_zpsa5e14786.jpg

23 czerwca 2013r. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku gościło uczestników Regionalnego Przeglądu Orkiestr OSP, w ramach którego odbył się Wojewódzki Przegląd Kronik prowadzonych przez kronikarzy OSP. Powiat Jasielski reprezentowała delegacja z OSP Święcany z sekretarzem Jackiem Kędziorem.

Czytaj całość

Rajd Rowerowy 01.06.2013

30-05-2013 12:48:37

 photo plakat-rajd-v29_zpsdeb80bf2.jpg

Wójt Gminy Osiek Jasielski zaprasza na rajd rowerowy Gmina Osiek Jasielski organizuje 1 czerwca 2013 roku rajd rowerowy pod nazwą „Trzy kościoły – trzy historie”. Uczestnicy będą mieli do pokonania blisko 20 kilometrową trasę prowadzącą ze stadionu w Osieku Jasielskim do Kościoła Przemienienia Pańskiego, będącego jednym z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce, następnie do drewnianej świątyni parafialnej p.w. św. Jana Chrzciciela, znajdującej się na wzniesieniu we wsi Załęże i drewnianej cerkwi prawosławnej św. Michała Archanioła w Pielgrzymce.

Czytaj całość

Świeto zawodowych strażaków

26-08-2013 11:56:03

21 maja 2013 r. Państwowa Straż Pożarna w Jaśle uroczyście obchodziła swoje branżowe święto. Uroczystej mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM przewodził Krajowy Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. dr Jan Krynicki w asyście ks. Tadeusza Wawryszki – Kapelana Powiatowego Strażaków.

Czytaj całość

XI Pielgrzymka Strażaków do Bazyliki NMP z La Salette w Dębowcu

07-05-2013 10:05:22

 photo PielgrzymkadoNMPwD1190bowcu_zps72660d04.png

Czytaj całość

Wojewódzki finał 36.OTWP „ Młodzież zapobiega pożarom”

09-05-2013 12:58:20

 photo IMG_8669_zps51d0fb02.png

W dniu 8 maja 2013r. w Medynie Głogowskiej gmina Czrana pow. łańcucki odbyły się wojewódzkie eliminacje 36.Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Medynia Głogowska to miejscowość położona 20 km od Rzeszowa, w Kotlinie Sandomierskiej, w południowej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego.

Czytaj całość

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Kalwarii Pacłwskiej

06-05-2013 19:34:50

 photo P5077685_zps81616efd.jpg

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja, tym razem w dniu 5.05.2013 r. w Kalwarii Pacławskiej k/Przemyśla odbyły się wojewódzkie uroczystości obchodów Dnia Strażaka zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podkarpackiego.

Czytaj całość

"Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" - Święto strażaków

05-05-2013 21:03:11

 photo Nowa_strona_internetowa_6_1_zpsac1cd1d4-1_zps9562a4da.png

4 maja strażacy obchodzą swoje święto. Naszym patronem jest św. Florian – oficer rzymski żyjący w IV wieku, który zasłynął z męstwa i był nieugięty w swoich przekonaniach religijnych, za co poniósł śmierć męczeńską.

Czytaj całość

Ruszyła strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle

05-05-2013 17:49:47

 photo Nowa_strona_internetowa_6_1_zpsac1cd1d4.png

Ruszyła strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle. Od tej pory można na niej znaleźć aktualne informację, oraz na bieżąco śledzić działania ZOSP RP w Jaśle.

Czytaj całość

Podsumowanie roku 2012

12-09-2013 09:25:12

 photo znak_zosp_zps76b0d579.jpg

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, połączone z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym, podczas którego druhowie nie tylko podsumowali mijający rok, ale także uroczyście podziękowali partnerom, którzy wspierają ich działania w celu unowocześniania sprzętu ratowniczego, modernizacji taboru samochodowego czy doskonaleniu wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Czytaj całość