photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

05-05-2014 11:00:15

Druhny i Druhowie
  Ochotniczych Straży Pożarnej

Funkcjonariusze
  Państwowej Straży Pożarnej

 

 W miesiącu maju nasze myśli kierujemy ku osobom, które spieszą na ratunek ofiarom kataklizmów, powodzi czy innych zagrożeń. Czynią to z narażeniem własnego zdrowia, a nawet i życia.  

Z okazji Dnia Strażaka, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę. Dziękuje Wam za codzienną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, za aktywność we wszystkich sferach życia społecznego, za wierność tradycji, a jednocześnie dążenie do nowoczesności. Praca na rzecz społeczeństwa oraz chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działanie wpisane w codzienną, strażacką służbę. Wszystko to zasługuje na najwyższe uznanie.

Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej dewizy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

W tym uroczystym dniu, składam Wam, Drodzy Strażacy, wyrazy najwyższego szacunku i uznania za humanitarną i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Życzę Wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Życzę Wam bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, dalszych osiągnięć
w działalności społecznej i pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech święty Florian nieustannie czuwa nad Wami, a Wasze rodziny otacza opieką.

                                                                                          Prezes ZOP ZOSP RP

                                                                                                                         Stanisław Święch

                                                                      

Jasło, maja 2014 r.

 

Życzenia od Prezydenta RP, Komendanta Głównego PSP i Prezesa ZG ZOSP.

 

Powrót do listy