photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Obchody z okazji Dnia Strażaka w powiecie

05-05-2014 11:12:44

Jak co roku w ramach obchodów Dnia Strażaka, każda jednostka OSP organizuje we własnym zakresie uroczyste zbiórki, strażacy udają się do kościołów parafialnych lub uczestniczą w pielgrzymkach dziękując Bogu za całoroczną opiekę i proszą o łaski w wypełnianiu społecznych powinności w myśl naszej dewizy "Bogu na chwałę ludziom na pożytek".

1.05.2014r. w Święcanach została odsłonięta tablica pamiatkowa ku pamięci Śp. Senatora Stanisława Zająca. W uroczystościach wzięły udział delegacje strażaków z gminy Skołyszyn z pocztami sztandarowymi oraz poczet sztandarowy ZOP ZOSP RP w Jaśle.

3.05.2014r. w Dzielcu gm. Dębowiec w trakcie uroczystej Mszy Świetej został przekazany i poświecony nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla miejscowej jednostki. W uroczystościach tych udział wzięli m.in. Tedeusz Sieniawski - Członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, Dminik Rzońca - Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Jaśle, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Wiesław Latoszek, Zbigniew Staniszewski - Wójt Gminy Dębowiec.

3.05.2014r. w Pustej Woli gm. Skołyszyn miało miejsce przekazanie pozyskanego z Zakładu Karnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Lublin. Po mszy świetej w kościele parafialnym w Sławęcinie samochód został poświęcony. Delegacja strazaków oraz Wójt Gminy Zenon Szura złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed tablicami upamiętniającymi poległych w latach okupacji mieszkanców gminy Skołyszyn. W uroczystościach tych udział wzieli m.in. Prezes ZOP ZOSP RP Stanisław Święch, Dowódca JRG bryg. Marek Górniak, Kwatermistrz Zakładu Karnego w Jaśle por. Jerzy Ochoński, Wójt Gminy Zenon Szura. Fororelacja na stronie OSP Pusta Wola.

3.05.2014r. w Wrocance spotkali się strażacy z gmina Tarnowiec na uroczystej Mszy Świętej.

W dniu 4.05.2014r. w Kalwarii Pacłwaskiej jak co roku spotkali się strażacy z województwa podkarpackiego w ramach Wojewózkich obchodów Dnia Strażaka. Liczna grupa strazaków została odznaczona, a ZOP ZOSP RP w Jarosławiu otrzymał nowy sztandar. W uroczystościach z terenu powiatu jasielskiego uczestniczyli: Prezes ZOP ZOSP RP Stanisław Święch, Wiceprezes ZOP ZOSP RP Dominik Rzońca, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wiesław Latoszek, delegacje z OSP: Pusta Wola, Dębowiec, Duląbka, Skołyszyn. FOTORELACJA

4.05.2014r. strażacy z OSP Kołaczyce otrzymali nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy MAN. W uroczystościach wzięli udział m.in.  Wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek. ZOP ZOSP RP reprezentowali: Wiceprezes ZOP Marcin Makara, Sekretarz Sławomir Madejczyk, Przewodniczący PKR Józef Macek. Obszerna relacja na portalu "terazJasło".

Powrót do listy