photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Zagrożenie powodziowe - działania OSP

20-05-2014 10:55:12

W wyniku długotrwałych intensywnych opadów deszczu na terenie powiatu jasielskiego powstało zagrożenie powodziowe. Starosta Jasielski w dniu 15.05.2014r. wprowdził na terenie powiatu alarm powodziowy. Burmistrzowie Miast Jasła i Kołaczyc oraz Wójtowie Gmin uruchomili funkcjonowanie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego i postawili w stan pełnej gotwoości do działania jednostki OSP.

W dniach 15 - 18.05.2014r. w związku z przekroczonymi alarmowymi stanami wód w rzekach ROPA, WISŁOKA i JASIOŁKA oraz wysokim stanem wód w licznych potokach, w trakcie trwania alarmu podziowego jednostki OSP podejmowały działania polegajace na m.in.: monitorownaiu terenów zagrożonych, workowaniu piasku, układaniu wałów z worków w wyznaczonych newralgicznych punktach, pomocy mieszkańcom w zabezpieczaniu zabudowań i ewakuacji dobytku, przepompowywaniu wody z rozlewisk, wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i studni.

Szczegółowy wyakaz interwencji strażaków można uzyskać w KP PSP lub bezpośrednio w jednostakch samorządowych.

W wyniku powodzi i wylania rzeki Wisłoki zalane zostały remizy OSP w Gorzycach (gm Nowy Zmigród) i Niegłowice (Miasto Jasło), podtopiona została rezmiza OSP w Sławęcinie(gm. Skołyszyn)

W imieniu Zarzadu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle składam podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w akcję powodziową, a w szczególności strażakom ochotniczych straży pożarnych.

Prezes ZOP ZOSP w Jaśle

Stanisław Świech

Powrót do listy