photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Święto Policji

21-08-2014 19:36:06

Jak co roku Prezes ZOP ZOSP RP na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Jasle uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Policji, które w tym roku obchodzone było z okazji 95 rocznicy powołania Policji Państwowej. W trakcie uroczystego apelu w parku miejskim Prezes ZOP ZOSP RP odznaczył 4 funkcjonariuszy medlamai za zasługi dla pożarnictwa.

Fotorelacja na stronie Starostwa Powiatowego. oraz innych portralach internetowych w tym Teraz Jasło.

List od ZOP ZOSP RP w Jaśle:

                                                 Szanowny Pan

                                                  insp. Andrzej Wędrychowicz

                                                 Komendant Powiatowy Policji

                                                  w Jaśle

 

Z okazji 95 rocznicy powstania Polskiej Policji, w dniu Waszego Święta, proszę przyjąć od strażaków Ziemi Jasielskiej i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle szczere i serdeczne życzenia.

Wasze święto jest dla całej społeczności naszego powiatu okazją, aby złożyć gorące podziękowania za rzetelną służbę, skuteczną ochronę i bezpieczeństwo naszych rodzin.

Policjant to funkcjonariusz państwowy, który reprezentuje prawo i stoi na jego straży, chroni obywateli i daje im poczucie bezpieczeństwa. Dlatego należą się Wam szczególne podziękowania i życzenia, aby praca przynosiła należną satysfakcję, a uznanie w społeczeństwie było jeszcze wyższe.

Życzymy Wam i Waszym najbliższym wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych osiągnięć w pracy zawodowej. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że współpraca Komendy Powiatowej Policji ze strażakami ochotnikami będzie nadal rozwijać się wzorowo i będzie wpływać na poprawę stanu bezpieczeństwa naszego powiatu.


   Z wyrazami szacunku

                                          Prezes ZOP ZOSP RP

                                         Stanisław Święch


Jasło, lipiec 2014

 

Powrót do listy