photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Sztandar dla JKMiRD

21-08-2014 19:48:37

15.06.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP uczestniczył w uroczystosci wręczenia sztandaru dla Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Relacja na stronie Teraz Jasło.

List gratulacyjny od ZOP ZOSP RP w Jaśle

 

Sz. P.
Józef  B I E R N A C K I

Prezes  Jasielskiego Klubu

Motorowego  i Ratownictwa Drogowego
  w Jaśle

 

Z okazji przekazania i poświęcenia sztandaru dla Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz strażaków ochotników ziemi jasielskiej, składam serdeczne życzenie i gratulację.

Jednocześnie dziękuję za owocną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Jasielskiego, zgodnie z hasłem umieszczonym na Waszym  sztandarze „Ratujemy i uczymy Ratować”.

W tym uroczystym dniu, składam członkom stowarzyszenia wyrazy najwyższego szacunku i uznania za humanitarną i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Niech podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań.

Życzę, by Wasza działalność była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Życzę Wam, dalszych osiągnięć w działalności społecznej i pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

                                                                 Prezes ZOP ZOSP RP
                                                                  Stanisław Święch

 

 

Jasło, 15 czerwca 2014r.

 

Powrót do listy