photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Otwarcie remizy w Kłodawej

21-08-2014 20:10:36

W dniui 15.08.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP uczestniczył w uroczystości oddania do uzytku rozbuidowanej nowej rezmizy dla OSP Kłodawa.

Fotorelacja Teraz Jasło. oraz Jaslonet

List od ZOP ZOSP RP w Jaśle:

                                  OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNA

                                                                                            KŁODAWA gm. BRZYSKA

 

Szanowne Druhny i Druhowie

 

Z okazji uroczystości otwarcia i poświęcenia remizy OSP uprzejmie proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji. Podzielam radość i dumę całej społeczności Kłodawy z tej okazji. Oddanie do użytku remizy, jest wyrazem Waszej zgody i determinacji w dążeniu do realizacji słusznych społecznych celów.

Ochotnicze Straże Pożarne w historii Polski zawsze odgrywały niezwykle ważną rolę. Najważniejszym zadaniem jest oczywiście niesienie pomocy obywatelom w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia i mienia. OSP od wielu lat stanowi niezwykle istotny element całego systemu ratowniczo-gaśniczego. Nie można jednak zapomnieć o roli, jaką strażacy ochotnicy odgrywają w lokalnej społeczności. Integrujecie mieszkańców swoich „małych ojczyzn”, wychowujecie najmłodszych obywateli w patriotycznym duchu oraz bierzecie aktywny udział w życiu społecznym.

Szanowne Druhny i Druhowie – dziękuję Wam za dotychczasową służbę „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Jednocześnie składam Wam wyrazy szacunku i uznania za bezinteresowną i humanitarna służbę podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu.

Życzę Wam bracia strażacy dalszych osiągnięć w działalności społecznej i pracy zawodowej, wiele satysfakcji ze swej pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Serdeczne podziękowania, a zarazem i życzenia kieruję do Waszych rodzin.


                                                                                          
Prezes ZOP ZOSP RP

                                                                                     Stanisław Święch

 

 

Jasło, 15 sierpnia 2014 roku

Powrót do listy