photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

110. lat OSP Zarzecze

21-08-2014 20:15:24

W dniu 13.07.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP uczystniczył w jubileuszu 110 lecia OSP Zarzecze, w trakcie którego dokonano przekazania i poświęcenia samochodu . Grupa strażaków została odznaczona medalami za zasługi dla pożarnictwa.

List ZOP ZOSP RP z okazji jubileuszu:

                                                 OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNA

                                                 w ZARZECZU gm. DĘBOWIEC

  Szanowne Druhny i Druhowie

 Gratuluję z całego serca pięknego jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu, połączonego z uroczystym przekazaniem i poświęceniem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zarządowi, wszystkim Druhnom i Druhom oraz ludziom związanym z tą jednostką - składam najlepsze życzenia satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych i społecznych.

Dziękuję  w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle za Waszą codzienną  gotowość  niesienia  pomocy w najtrudniejszych  nawet  warunkach, za poświęcenie w ochronie i ratowaniu życia oraz mienia ludzi.

Na najwyższe uznanie zasługuje Wasz udział w integracji lokalnego środowiska i uczestnictwo we wszystkich ważnych dla tej społeczności wydarzeniach i inicjatywach. Wierni strażackim tradycjom, stanowicie bez wątpienia wzór do naśladowania dla innych.

Jubileusz 110-lecia  to wspaniały, znaczący czas w historii oraz w życiu kilku pokoleń. To także powód do dumy, dla Was, Waszych rodzin i dla  miejscowości. Niech zawsze towarzyszy Wam szczęście i poczucie prawdziwej satysfakcji z tego co robicie.

Proszę o przyjęcie z tej wyjątkowej, świątecznej, okazji  najserdeczniejszych życzeń dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń oraz powodzenia w realizacji planów, które z pewnością  macie na kolejne lata. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej dewizy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

 

Jasło, 13 lipca 2014 roku

 

Wystąpienie Posła Bogdana Rzońcy z mównicy Sejmowej:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 13 lipca 2014 r. miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości, w obchodach 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu oraz w poświęceniu samochodu strażackiego.

    Chciałbym przedstawić krótką historię OSP Zarzecze. Jednostka powstała w 1904 r., będąc pierwotnie drużyną ogniową kółka rolniczego Zarzecza. Jej założycielem był ówczesny prezes kółka rolniczego Józef Konopka. Pierwszym naczelnikiem został Jan Ziomber, a jego zastępcą został Józef Konopka. Pierwszą drewnianą remizę na sprzęt wzniesiono w 1910 r., jednak uległa ona zniszczeniu wraz ze sprzętem podczas kampanii gorlickiej podczas I wojny światowej w 1915 r. Sprzęt i odbudowany obiekt uległy kolejnym zniszczeniom w 1944 r., gdyż Zarzecze leżało na linii frontu II wojny światowej. W latach 1946-1947 reaktywowano straż i wzniesiono kolejny drewniany obiekt, który służył do 1990 r., kiedy podjęto budowę nowej remizy. Obiekt oddano do użytku w 1996 r., w tym roku jednostka również otrzymała sztandar, a następnie w 1970 r. otrzymała samochód pożarniczy żuk, a w 1997 r. samochód kamaz.

    W 2004 r. jednostka świętowała 100-lecie istnienia. W świetlicy strażackiej istnieje izba pamięci, w której znajdują się liczne dyplomy oraz puchary z zawodów pożarniczych, w których jednostka wielokrotnie uczestniczyła. W 2011 r. jednostka otrzymała samochód bojowy man. W 2013 r. została reaktywowana dziewczęca młodzieżowa drużyna pożarnicza licząca 11 osób.

    Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu liczy 58 członków. Obecny zarząd pracuje w składzie: Stanisław Marek, prezes, Krzysztof Wietecha, naczelnik, Waldemar Bara, zastępca naczelnika, Antoni Wietecha, Zygmunt Dąbrowski, wiceprezesi, Stanisław Wietecha, skarbnik, Andrzej Stój, kronikarz, Tomasz Brągiel, sekretarz, oraz Janusz Wiatr, gospodarz.

    Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom, na czele z członkami zarządu oraz prezesem zarządu oddziału powiatowego ochotniczej straży pożarnej panem Stanisławem Święchem, za wzorowe przygotowanie uroczystości. Gościom, którzy przybyli do Zarzecza 13 lipca, oraz gospodarzom i mieszkańcom życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszych prospołecznych działaniach niosących pomoc innym mieszkańcom i współmieszkańcom Zarzecza. Dziękuję bardzo.

Powrót do listy