photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Dzień Strażaka w KP PSP

22-08-2014 13:10:38

W dniu 29.05.2014r. Prezes ZOP ZOSP RP uczestniczył w uroczystym apelu z okazji dnia strażaka w KP PSP. W trakcie apelu dh Czesław Leosz został odznaczony na wniosek ZOP i ZOW ZOSP RP Medalem Honorowym im. Tuliszkowskiego. W uroczystym apelu wziął udział Podkarpacki Komendant Wojewódzki Bogdan Kuliga, który w dniu 3.05.2014r. został mianowany na stopień nadbrygadiera. Z tej okazji Prezes ZOP RP złożył gratulacje oraz przekazał ufundowany obraz.

Relacja na poratlu Teraz Jasło.

List gratulacyjny od ZOP ZOSP RP dla nadbryg. Bogdana Kuligi

                                  Druh

                                                           Nadbrygadier BOGDAN  KULIGA

                                                           Podkarpacki Komendant Wojewódzki

                                                          Państwowej Straży Pożarnej

 

Z okazji awansu na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej składam Druhowi w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle oraz własnym serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.

 Gratuluję osiągnięć zawodowych w służbie Ojczyzny oraz konsekwencji i wytrwałości w wypełnianiu swoich obowiązków.

 Życzę dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w kontynuowaniu tej zaszczytnej służby Ojczyźnie i człowiekowi oraz w życiu rodzinnym.

 Jako Prezes Oddziału Powiatowego Związku wyrażam radość z Druha awansu i mam nadzieję, że nadal nasza współpraca będzie układała się dobrze, dla dobra ochotniczego pożarnictwa ziemi jasielskiej.

Proszę o przyjęcie wizerunku Matki Bożej autorstwa Arama Szachbazjana, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Erewaniu, który od kilku lat mieszka w Skołyszynie. Niech ten wizerunek Matki Bożej otacza Cię swoją opieką w trudneji niebezpiecznej służbie strażackiej.

                                                                                                                                      

                                                                             Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle

 dh Stanisław Święch

 Jasło, 11 maj 2014 r.

 

List od ZOP ZOSP RP z okazji Dnia Strażaka

Druh

                                             st. bryg WIESŁAW LATOSZEK

                                             Komendant Powiatowy PSP

                                            w Jaśle

 

Z okazji Dnia Strażaka w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle, pragnę na Druha ręce złożyć funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej serdeczne podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę. Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach, chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, to działanie wpisane w naszą codzienną strażacką służbę i wszystko to zasługuje na najwyższe uznanie. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej dewizy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Życzę Wam bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech święty Florian nieustannie czuwa nad Wami, a Wasze rodziny otacza opieką.

                                                                                                                                                                          Prezes

                                                                    Zarządu Oddziału Powiatowego

                                                                    Związku OSP RP w Jaśle

                                                                    Stanisław Święch

 

Jasło, 29 maja 2014 r.

                                                                  

 

Powrót do listy