photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Szkolenie KPP

27-08-2014 21:33:53

Operacja z zakresu małych projektów współfinansowana w ramach działania 413

 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

 

Wieliczka dn, 26 sierpnia 2014r             

 Sz.P Stanisław Święch

OSP Skołyszyn

38-242 Skołyszyn

 

        Informuję, że EKSPERT Doradztwo Ekspertyzy Szkolenia otrzymał otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 na realizację Projektu „Organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb ratowniczych”.

       Projekt będzie realizowany na terenie działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „LIWOCZ” z siedzibą w Brzyska, 11A, 38-212 Brzyska, w siedzibie OSP Skołyszyn.

        Grupę docelową stanowić będą osoby zrzeszone w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z Krajowym Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, wykonujące zadania służb ratowniczych, zamieszkujące gminy: Skołyszyn, Brzostek, Brzyska, Pilzno, Jodłowa.

            Realizacja szkoleń przewidziana jest w trybie weekendowym w nw. terminach:

I zjazd: 27-28.09.2014r. godz. 9.00-17.00

II zjazd: 4-5.10.2014r. godz. 9.00-17.00

III zjazd: 11-12.10.2014r. godz. 9.00-17.00

IV zjazd: 18-19.10.2014r. godz. 9.00-17.00

V zjazd: 25-26.10.2014r. godz. 9.00-17.00,

W dniu 26.10.2014r. odbędzie się EGZAMIN Państwowy

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia materiały szkoleniowe, sprzęt do ćwiczeń oraz poczęstunek dla uczestników w formie przerw kawowych w trakcie trwania szkolenia.

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                   Joanna Kawala

                                                                                   EKSPERT Doradztwo Ekspertyzy Szkolenia

 

Powrót do listy