photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Przekazanie samochodu OSP Mytarka

12-10-2014 20:34:36

27 września w Mytarce odbyły się uroczystości związane z oddaniem do użytkowania nowo wyremontowanego domu ludowego. Były one także okazją do poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego Peugeot Boxer, zakupionego na potrzeby jednostki w 2012 r., a doposażonego w 2013 r. w agregat wysokociśnieniowy i radiotelefon oraz wręczenia odznaczeń dla aktywnych i zasłużonych strażaków.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawianą na ołtarzu polowym, której przewodniczył proboszcz parafii Nowy Żmigród ks. Henryk Maguda.

Po złożeniu przez dowódcę uroczystości druha Piotra Rozmunda meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, sołtys wsi Ryszard Bęben przywitał zgromadzonych gości oraz mieszkańców Mytarki, wśród których byli: druh Stanisław Święch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle, st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Radosław Kujawski – Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród, ksiądz proboszcz Henryk Maguda, druh Zdzisław Gołębiowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Nowym Żmigrodzie oraz druh Adam Durał – Komendant Gminny Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie.

Po krótkim, aczkolwiek obejmującym 103 lata działalności, przedstawieniu rysu historycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarce, nastąpiło symboliczne przekazanie jednostce zakupionego w 2011 r. fabrycznie nowego, za kwotę 125 tys. zł samochodu ratowniczo-gaśniczego. Akt przekazania odczytał druh Zdzisław Gołębiowski – Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie, natomiast formalnego przekazania pojazdu, w postaci kluczyków i dowodu rejestracyjnego dokonali: druh Stanisław Święch, wójt Krzysztof Augustyn oraz druh Adam Durał.

W imieniu całej naszej jednostki OSP składam gorące podziękowanie za przydzielony samochód, podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. Równocześnie zapewniam, że będziemy się starać, aby samochód ten był zawsze sprawny i należycie konserwowany – powiedział naczelnik jednostki Kazimierz Dziadosz.

Pojazd został także poświęcony przez księdza proboszcza. Otrzymał imię Dolek.

Następnie nastąpiło odsłonięcie znajdującej się na elewacji budynku pamiątkowej tablicy oraz figurki św. Floriana upamiętniającej obchody jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarce w 2011 roku. Odsłonięcia dokonali strażacy honorowi, byli naczelnicy: druh Władysław Jutran i Dominik Durał, były prezes druh Antoni Tocki, były sekretarz druh Alfons Źrebiec oraz były gospodarz druh Jan Konop.  

remont mytarka 1Kolejnym punktem programu było symboliczne otwarcie wyremontowanego domu ludowego oraz jego poświecenie, po wieloletniej przerwie w jego funkcjonowaniu spowodowanej krytycznym stanem budynku. Remont i rozbudowa tego obiektu trwały stopniowo od 2006 r., przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy. Dokończenie prac i kompleksowy remont był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych przyznanych początkiem br. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wykonane zostały: roboty wykończeniowe, stolarka wewnętrzna, instalacje, elewacja wraz z dociepleniem oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Inwestycja w br. pochłonęła ok. 200 tys. zł, a łącznie ok. 500 tys. zł.

Jesteśmy przy nowym domu ludowym, którego budowa trwała kilka lat. Wynikało to z jednej przyczyny – gmina nie posiada tyle własnych środków by sfinansować taką budowę i na takim poziomie. Wykorzystaliśmy tu środki unijne, tak samo jak w przypadku zakupu samochodu. Życzę Państwu, by ten dom ludowy był wykorzystywany, żebyście mogli cieszyć się, że macie bardzo dobry obiekt, że macie wspaniałych strażaków, którzy czuwają nad waszym bezpieczeństwem – powiedział Wójt Gminy Krzysztof Augustyn.

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na placu przy domu ludowym nastąpiło zasadzenie Dębu Wolności upamiętniającego 25 lat Niepodległej Polski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mytarce za zasługi, jakie położyła dla umocnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie swojego działania w jej ponad 100-letniej historii odznaczona została najwyższym odznaczeniem Związku OSP RP – Złotym Znakiem Związku. Dekoracji sztandaru tym zaszczytnym odznaczeniem w imieniu Zarządu Głównego Związku OSP RP dokonał druh Stanisław Święch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle.

Zasłużeni działacze i członkowie OSP Mytarka otrzymali za swoją długoletnią, nienaganną i ofiarną służbę w szeregach OSP zaszczytne wyróżnienia:

– Medalem Srebrnym „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali: Ryszard Bęben, Grzegorz Konop, Artur Spólnik;

– Medalem Brązowym „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali: Marcin Brożyna, Sławomir Cyran, Adam Konop, Łukasz Kudłaty, Paweł Leputa, Zbigniew Rodak, Piotr Rozmund, Damian Starzec, Stanisław Władyka, Bogusław Wójtowicz, Łukasz Wójtowicz, Stanisław Wójtowicz;

– Odznaką „Strażak Wzorowy” uhonorowani zostali: Jakub Grzywacz, Dariusz Kmiecik, Marcin Walczyk;

– Brązową Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” uhonorowani zostali: Klaudia Kurczaba, Szymon Dziadosz oraz Dawid Bęben.

Zakończeniem części oficjalnej uroczystości były wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.

Strażacy to wyróżniona grupa ludzi, którzy bezinteresownie niosą pomoc, zapewniają nam bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo jest jedną z pierwszych potrzeb każdego człowieka... Gratuluję Wam odznaczeń, wyróżnień, jednostce najwyższego odznaczenia strażackiego. Przy okazji dziękuję Panu Prezesowi Stanisławowi Święchowi, Panu Komendantowi Wiesławowi Latoszkowi za wspieranie wszystkich jednostek, także tej, której uroczystość dzisiaj obchodzimy... Serdecznie dziękuję za słowa uznania, dyplomy i inne odznaczenia – powiedział na zakończenie Wójt Gminy Krzysztof Augustyn wręczając jednostce pamiątkowy grawer ton oraz pilarkę spalinową.

UG Nowy Żmigród

Fotorelacja

Fotorelacja na portalu JASLONET

Powrót do listy