photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Narada roczna i posiedzenie Prezydium ZOW

12-10-2014 20:57:38

W dniach 4- 5.10.2014r. w Skansenie Architektury Drewni9anej w Sanoku odbyło się posiedzenie Prezydium ZOW ZOSP RP połączone z naradą roczną Prezesów Oddziałów Powiatowych Związku. W trakcie posiezenia dokonano oceny pracy Oddziałów Powiatowych z Łąńcuta, Przeworska oraz Oddziału w Tarnobrzegu.Obradom przewodniczył Prezes dh Janusz Konieczny.

Podczas narady nowy Dyrektor Biura Wojewózkiego dh Edwarda Szlichta omówił m.in sprawy zwiazane z:

- planowaniem pracy oddziaów powiatowych i gminnych

- funkcjonowaniem młodzieżowych drużyn pożarniczych

- wnioskowaniem na odznaczenia związkowe i państwowe

Na nurtujące strażaków problemy odpowiadał obecny Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Bogdan Kuliga.

W posiedzeniu udział wziął Prezes ZOP ZOSP RP dh Stanis ław Święch wraz z Wiceprezesem dh Dominikiem Rzońcą.

Powrót do listy