photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Odznaczenie dla Zespołu Szkół w Trzcinicy

19-09-2015 18:50:20

W dniu 17.09.2015r. Zespół Szkół w Trzcinicy obchodził jubileusz 70 lecia powstania szkoły. Z tej okazji na wniosek ZOP ZOSP RP w Jaśle ZOW ZOSP RP w Rzeszowie nadał szkole Brązowy Medal Za zasługi dla pożarnictwa. Uroczysztego aktu dekoracji sztandaru dokonał Prezes ZOP ZOSP RP w asyście Senator Alicji Zając i Starosty Jasielskiego Francziszka Miśkowicza.

Relacja na stronie ZS Trzcinica

LIST GRATULACYJNY

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,  aby przepełniała je miłość

i  sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska

o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”

Jan Paweł II

 

 

 

                                                                              Szanowny Pan Dyrektor

                                                                                                        Ludomir Mastej

                                                                                                        Grono Pedagogiczne,

                         Uczniowie i Rodzice,

                         Szanowni Państwo Absolwenci

                        Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy

 

 

         Szanowni Państwo !

                  

         Z okazji pięknego Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół w Trzcinicy, proszę przyjąć najszczersze gratulacje, wyrazy uznania oraz życzenia pomyślności i wielu radości w życiu osobistym.

         Dzisiejsza uroczystość to dla wszystkich Uczniów i Pracowników Zespołu Szkół dzień podniosły i szczególnie ważny. To zarazem powód do satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz stosowna chwila do złożenia hołdu wraz z wyrazami wdzięczności tym, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju placówki.

         70 lat to czas na tyle długi, by pozwolił przywołać wspomnienia o pięknych kartach historii tej szkoły.

         W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle wyrażam słowa uznania wszystkim Dyrektorom Zespołu Szkół, Nauczycielom oraz Pracownikom administracji i obsługi za dotychczasową działalność, za dobrą współpracę, za wytrwałość, serce i oddanie, z jakim wykonujecie Państwo swą codzienna pracę.

         Życzę wszystkim Uczniom, aby wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy zaowocował sukcesami w dalszej drodze życiowej, a ich Rodzicom satysfakcji z osiągnięć młodego pokolenia.

         Man nadzieję, że trud Dyrekcji i Grona Pedagogicznego wspierany przez Rodziców, Samorząd lokalny i Stowarzyszenie Absolwentów pozwoli na dalsze budowanie chlubnej historii szkoły, a kolejne roczniki absolwentów będą szczyciły się przynależnością do wspólnoty Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

 

                                                                               PREZES ZOP
                                                                               ZOSP RP w Jaśle

                                                                              Stanisław Święch

 

 

 

Jasło, 2015-09-11

Powrót do listy