photo Banerospskolyszyntnbpl_zpsa02dde93-1_zpsa253b739-1_zpsc8b60dac.png</a>

WITAMY NA STRONIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP JASŁO

Posiedzenie ZOW ZOSP RP w Rzeszowie

14-11-2015 17:30:21

W dniu 12 listopada 2015 roku po raz trzeci w roku bieżącym obradował na swoim IX plenarnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkie PSP w Rzeszowie. Obradom posiedzenia przewodniczył Prezes ZOW ZOSP RP Dh Janusz Konieczny. W posiedzeniu uczestniczyli również: nadbryg Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Dh Józef Dzindzio – Przewodniczący WKR ZOSP RP oraz Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych niebędący członkami  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Głównym tematem posiedzenia było: „Inauguracja kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP i oddziałach Związku OSP RP woj. podkarpackiego”. Problematykę organizacji kampanii sprawozdawczo-wyborczej w imieniu Prezydium ZOW zreferował Dh Edward Szlichta – Dyrektor ZW OW ZOSP RP. Drugim tematem posiedzenia było: „Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych dla OSP i MDP w woj. podkarpackim w tym prowadzenie konkurencji „musztra”.

Po merytorycznej dyskusji Zarząd przyjął 2 uchwały dot. omawianej problematyki tj.: Uchwałę nr IX/17/2015 sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed IV Zjazdem Wojewódzkim Związku OSP woj. podkarpackiego oraz Uchwałę nr IX/18/2015 w sprawie wprowadzenia konkurencji „musztra” w zawodach sportowo-pożarniczych dla OSP i MDP na terenie woj. podkarpackiego.

Powrót do listy